clear float
čtvrtek 21.11. 2019, svátek má Albert
clear float
clear float
31. 8. 2018Korečková

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ - ZAŘAZENÍ DO TŘÍD MŠ

Vážení rodiče!

Informace o zařazení Vašeho dítěte do dané třídy mateřské školy s nástupem 3. 9. 2018

Vám rády poskytneme na telefonním čísle: 739 424 608.

31. 8. 2012Heinzová

Co děti potřebují do MŠ.

Základní informace o Mateřské škole Šluknov

Mateřská škola Šluknov je umístěna ve třech budovách:

 • v hlavní budově – Svojsíkova 352
 • odloučené pracoviště – Svojsíkova 355
 • odloučené pracoviště – Žižkova 1032

 

Jaká je naše mateřská škola?

MŠ ve Svojsíkově ulici 352 a 355 je umístěna ve dvou budovách spojených dostatečně velkou zahradou. Budovy jsou dvoupatrové vily v blízkosti silnice, starší zástavba. V těchto budovách je školka již od roku 1950. Školka má krásnou zahradu s hracími prvky a vzrostlými stromy a keři. Součástí MŠ je třída pro děti se souběžným postižením více vadamii. V současné době máme zapsáno 98 dětí.

MŠ v Žižkově ulici je umístěna ve čtyřech pavilonech v panelové zástavbě města. Provoz v této budově byl zahájen 21. 9. 1977. Zahrada MŠ s novými hracími prvky umožňuje dětem pěkné vyžití. V letošním roce je zapsáno 82 dětí.

Další součástí mateřské školy je školní jídelna, která je umístěna ve dvou budovách, a sice ve Svojsíkově 352 a v Žižkově 1032, ve Svojsíkově 355 je výdejna.

 

Kdo jsme?

Pracujeme podle vzdělávacího programu zaměřeného na rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých dětí. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné a děti talentované.

Našim cílem je vytvořit vstřícné, laskavé, přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění, pomoci jim, aby se dobře zařadily mezi své vrstevníky, respektovaly jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, chovaly se slušně k dětem a dospělým.

 

Co nabízíme?

Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy.

 • Vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dětí
 • Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ČESKÝ ROK – tradice a současnost
 • Jsme členy celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA
 • Kroužek pěvecký
 • Logopedie
 • Návštěvy kina, divadel, hudebních pořadů
 • Fotografování dětí
 • Pořádáme akce pro rodiče a děti
 • Besídky
 • Karnevaly
 • Den dětí
 • Výlety
 • Rozloučení s předškoláky

 

Akce pro děti ve školce – Posvícení, Mikuláš, Půjdem spolu do Betléma, Masopust, Topení Morany, Čarodějnice.

Pravidelně vytváříme tablo předškoláků.

 

S kým spolupracujeme?

 • Domem kultury – výstavy, vystupování se sborečkem, rozsvícení stromečku
  S hasiči
 • S policií
 • Se školní družinou
 • Se základní školou
 • Domovem důchodců – vystoupení sborečku
 • SPC Rumburk

 

Provoz všech budov je od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Děti jsou do mateřské školy přijímány formou zápisu, jeho termín stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem.