clear float
úterý 23.7. 2019, svátek má Libor
clear float
clear float
21. 5. 2019Korečková

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

26. 3. 2019Korečková

Osvědčení Mrkvička

31. 8. 2018Korečková

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ - ZAŘAZENÍ DO TŘÍD MŠ

Vážení rodiče!

Informace o zařazení Vašeho dítěte do dané třídy mateřské školy s nástupem 3. 9. 2018

Vám rády poskytneme na telefonním čísle: 739 424 608.

31. 8. 2012Heinzová

Co děti potřebují do MŠ.

Základní informace o Mateřské škole Šluknov

Mateřská škola Šluknov je umístěna ve třech budovách:

 • v hlavní budově – Svojsíkova 352
 • odloučené pracoviště – Svojsíkova 355
 • odloučené pracoviště – Žižkova 1032

 

Jaká je naše mateřská škola?

MŠ ve Svojsíkově ulici 352 a 355 je umístěna ve dvou budovách spojených dostatečně velkou zahradou. Budovy jsou dvoupatrové vily v blízkosti silnice, starší zástavba. V těchto budovách je školka již od roku 1950. Školka má krásnou zahradu s hracími prvky a vzrostlými stromy a keři. Součástí MŠ je třída pro děti se souběžným postižením více vadamii. V současné době máme zapsáno 98 dětí.

MŠ v Žižkově ulici je umístěna ve čtyřech pavilonech v panelové zástavbě města. Provoz v této budově byl zahájen 21. 9. 1977. Zahrada MŠ s novými hracími prvky umožňuje dětem pěkné vyžití. V letošním roce je zapsáno 82 dětí.

Další součástí mateřské školy je školní jídelna, která je umístěna ve dvou budovách, a sice ve Svojsíkově 352 a v Žižkově 1032, ve Svojsíkově 355 je výdejna.

 

Kdo jsme?

Pracujeme podle vzdělávacího programu zaměřeného na rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých dětí. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné a děti talentované.

Našim cílem je vytvořit vstřícné, laskavé, přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění, pomoci jim, aby se dobře zařadily mezi své vrstevníky, respektovaly jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, chovaly se slušně k dětem a dospělým.

 

Co nabízíme?

Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy.

 • Vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dětí
 • Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ČESKÝ ROK – tradice a současnost
 • Jsme členy celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA
 • Kroužek pěvecký
 • Logopedie
 • Návštěvy kina, divadel, hudebních pořadů
 • Fotografování dětí
 • Pořádáme akce pro rodiče a děti
 • Besídky
 • Karnevaly
 • Den dětí
 • Výlety
 • Rozloučení s předškoláky
 • Každý rok přispíváme na Veřejnou sbírku FONDU SIDUS ( peníze jsou použity na zakoupení přístrojů pro Pediatrickou Kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci)

 

Akce pro děti ve školce – Posvícení, Mikuláš, Půjdem spolu do Betléma, Masopust, Topení Morany, Čarodějnice.

Pravidelně vytváříme tablo předškoláků.

 

S kým spolupracujeme?

 • Domem kultury – výstavy, vystupování se sborečkem, rozsvícení stromečku
  S hasiči
 • S policií
 • Se školní družinou
 • Se základní školou
 • Domovem důchodců – vystoupení sborečku
 • SPC Rumburk

 

Provoz všech budov je od 6.15 hodin do 16.00 hodin.

Děti jsou do mateřské školy přijímány formou zápisu, jeho termín stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. V roce 2018 bude v rozmezí 2. - 16. 05. 2018.